Agriakortet

Petfluencer Marketing

Runt årskiftet 2021/2022 lanserade försäkringsbolaget Agria Agriakortet, ett MasterCard framtaget till fördel för djurägare. För att uppmärksamma och kommunicera fördelarna med kortet fick Petit Banana PR i uppdrag att aktivera kampanjen på Instagram genom petfluencer marketing.

Med hjälp av ett tjugotal duktiga hund- och kattprofiler nådde kampanjen över 3,3 miljoner människor med en imponerande engagemangsgrad på 34%.

Fler case